ابزار هدایت به بالای صفحه

دکتری سراسری - گروه کشاورزی و منابع طبیعی - کارشناسی ارشد کشاورزی | دکتری تخصصی کشاورزی | منابع مهندسی کشاورزی سراسری و آزاد
کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی
کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی
کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کارشناسی ارشد کشاورزی | دکتری تخصصی کشاورزی | منابع مهندسی کشاورزی سراسری و آزاد

اندیشه ارشد، مرجع تحصیلات تکمیلی | مجموعه مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش‌ها) | کارشناسی ارشد - دکتری

دکتری سراسری - گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری سراسری - گروه کشاورزی و منابع طبیعی

کد 2402 - مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

1- مهندسی مکانیک بیوسیستم

2- مکانیزاسیون کشاورزی

کد 2403- علوم و مهندسی صنایع غذایی

1- علوم و صنایع غذایی

کد 2404- اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی

1- ترویج و آموزش کشاورزی

2- توسعه کشاورزی

3- مهندسی اقتصاد کشاورزی

کد 2405- علوم خاک

1- مدیریت منابع خاک

2- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

کد 2406- مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی

1- آبیاری و زهکشی

2- سازه‌های آبی

3- مهندسی منابع آب

4- هواشناسی کشاورزی

کد 2407- زراعت و اصلاح نباتات

1- اصلاح نباتات

2- زراعت

3- بیوتکنولوژی کشاورزی

4- علوم علف‌های هرز

5- کشاورزی هسته‌ای

6- علوم و تکنولوژی بذر

7- بوم‌شناسی زراعی

کد 2408- علوم باغبانی

1- علوم باغبانی (کلیه گرایش‌ها)

کد 2409- علوم دامی

1- فیزیولوژی دام

2- تغذیه دام

3- اصلاح‌نژاد دام

4- علوم طیور

کد 2410- گیاه پزشکی

1- حشره شناسی کشاورزی

2- بیماری‌شناسی گیاهی

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنج‌شنبه 8 بهمن 1394ساعت 23:10  توسط گروه مشاوران ارشد و دکتری  |  کارشناسی ارشد کشاورزی(0)

تصویر ثابت